اسناد مربوط به تحول بنیادین
کتاب تحول بنیادین
سند چشم انداز و تحول بنیادین ، گزارش اجرای یک ساله سند تحول
مبانی نظری تحول بنیادین ، نظام رتبه بندی معلمان و ساماندهی تحول بنیادین
سند برنامه درسی ملی ۱ ۲ ۳
دستورالعمل عناوین دوره ها و مهر و تابلو مدارس در پایه های تحصیلی مختلف نظام جدید .
کتاب مجموع مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش :
ویژه مدارس – تابستان 1392
جدول تطبیق و نحوه ادامه تحصیل دارندگان مدرک تحصیلی مختلف آموزشی :
مصوبه 883 جلسه شورای عالی مورخ 31/4/1392مبنی بر جدول تطبیق و نحوه ادامه تحصیل دارندگان مدرک تحصیلی دوره های مختلف آموزشی از سال 1392
آئین نامه اجرایی مدارس 2 - 3 - 79
آیین نامه امتحانات دوره 6 ساله ابتدایی (۳+۳) کلاسهای اول تا ششم شامل :
1- آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی (امتحانات دو نوبتی 1377 ارزشیابی کمی)
2- آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی (برای دانش آموزان مشمول ارزشیابی کیفی)
3- درس قرآن دوره ابتدایی
4- دفتر چاپ ابتدایی
5- مصوبه اجرای امتحان هماهنگ پایه ۶ ابتدایی چگونگی اجرا در مدرسه
6- جدول مواد درسی و نوع ارزشیابی دروس پایه ششم ابتدایی (مصوبه شورای عالیبرای داوطلبان آزاد

7- شیوه نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مواد درسی پایه ششم ایتدایی (دفتر تألیف کتب درسی) بخشنامه ارسالی

8 - درس ادبیات فارسی پایه ششم ابتدایی به سه درس ( مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش )

9- ساختار آموزشی (3+3) دوره ابتدایی از سال 1392 به بعد.
10- نحوه ادامه تحصیل دارندگان مدرک تحصیلی پایان دوره ابتداییششم ابتدایی نظام قدیم 6 ساله و دارندگان پنجم ابتدایی قبل از سال 92-1391 ) .
11- نحوه ارزشیابی برخی از دروس داوطلبان آزاد خارج از کشور و نحوه ادامه تحصیل دارندگان پایه ششم ابتدایی.
12-  نحوه ثبت نام و امتحان تعیین پایه ، در دوره ابتدایی طرح ارزشیابی توصیفی (کیفی)
13- چگونگی شرکت داوطلبان آزاد با مدرک قبولی پتجم ابتدایی و ششم ابتدایی نظام قدیم در امتحان طرح جامع
14- بخشنامه پیشرفت تحصیلی پایه اول و دوم دوره ابتدایی تلفیقی - فراگیردر سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲
15- بخشنامه گزارش پیشرفت تحصیلی دوم دوره ابتدایی .«  راهنمای تنظیم   (1)        (2)    ».
16- بخشنامه نحوه برگزاری آزمون پایانی پایه ششم ابتدایی به ویژه دانش آموزان مشمول ارزشیابی توصیفی .
17- نحوه ارزشیابی  داخل کشور.
آیین نامه امتحانات دوره سه ساله اول متوسطه (۳ سال:کلاس ۷و۸و ۹ جدید)و(راهنمایی قدیم)شامل :
آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی 1386
آیین نامه ساماندهی زمان آموزش در دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه
ادامه تحصیل دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی از سال ۹۱-۱۳۹۰ به بعد
جدول مواد درسی و ساعت تدریس هفتگی پایه اول متوسطه اجرا از سال 93-92
جدول نوع ارزشیابی پایانی مواد درسی پایه هفتم
- تعمیم جدول مواد درسی ساعت تدریس  پایه هفتم به پایه هشتم برای سال های تحصیلی 94-93 و 95-1394
نحوه ادامه تحصیل دانش آموزانی که در سال تحصیلی 91-1390 در پایه اول راهنمایی قبول شده اند .
نوع ارزشیابی پایانی مواد درسی فرهنگ و هنر و کار و فن آوری پایه هفتم برای داوطلبان آزاد از سال 1393
اسکن عکس برروی گواهی نامه پایان تحصیلات دوره اول متوسطه .
اسکن عکس برای همه دوره ها
آیین نامه امتحانات دوره سه ساله دوم متوسطه (۳ سال : کلاس های ۱۰و ۱۱و۱۲جدید ) شامل :
آیین نامه آموزشی دوره متوسطه شیوه سالی واحدی ( روزانه  -   تک ماده برای مردودین 90-89 بزرگسالان ) با آخرین اصلاحات.
آیین نامه های راه دور
1- کتاب مجموعه قوانین آموزش از راه دور ، چاپ 1388
2 - مجموعه مصوبات جلسات 712و 765 و 753 و 780 و 849 شورای عالی آموزش و پرورش
3- ادامه تحصیل مشمولان نظام وظیفه (سربازان ) در مدارس آموزش از راه دور.
4- ادامه تحصیل دانش آموزان دوره راهنمایی ، در مدارس آموزش از راه دور در سال91- 1390.
5- آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی ، آموزش از راه دور .
6- اصلاح آیین نامه اموزشی ، آموزش از راه دور ، مفاد 810 و 849 جلسات شورای عالی آموزش و پرورش.
7-- دستورالعمل اجرایی رای 849 شورای عالی مبنی بر اصلاحات آیین نامه های آموزشی آموزش از راه دور.
8- تشخیص غیبت دانش آموز و طراحی سوال برای غائین موجه ، آموزش از راه دور.
9- مراکز آموزش از راه دور حق ثبت نام صرفا" به صورت داوطلب آزاد را ندارند.
10- نحوه تأسیس مراکز آموزش از راه دور ، برای شاخه کاردانش دوره متوسطه .
11- اصلاحیه تبصره یک ماده 70 آیین نامه اموزشی دوره متوسطه .
دستورالعمل و آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی با آخرین اصلاحات شامل :
روزانه سالی واحدی شروع از سال تحصیلی 91-90 ) 4
بزرگسالان و داوطلبان آزاد بر اساس دوره سالی واحدی (شروع از سال تحصیلی92-1391)
4
ثبت معدل کتبی از نیم سال دوم سال تحصیلی 89-88 1 - 4

تطبیق در پیش دانشگاهی ( از سال92-91 ) - 2 - 3 - 4
تغییر رشته دردوره پیش دانشگاهی - 4
دستورالعمل های اجرایی امتحانات نهایی دوره پیش دانشگاهی :
( بخشنامه 710 )
بخشنامه های صدور و تحویل مدارک تحصیلی :
دستورالعمل نحوه صدور و تحویل گواهی نامه و دفتر رسید مدارک پایان تحصیلات متوسطه و پیش دانشگاهی
۱ ۲ دفتر رسید تعریف ولی تحویل از چاپخانه معرفی نامه اداره کل به چاپخانه ) -– تحویل به ذی نفع و عدمارسال به دانشگاهها.
- بخشنامه صدور گواهی موقت در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی.
- بخشنامه نکات مهم در فرآیند صدور مدارک تحصیلی .
- بخشنامه نیاز به دریافت تصویر مصدق از هر سندی برای ادارات دولتی با مسئولیت آن اداره .
- دستورالعملهای اجرایی فرآیند فارغ التحصیلی دوره متوسطه 1 2-تهیه دفتر فارغ التحصیلان )
و دوره پیش دانشگاهی ( 1 در شیوه سالی واحدی .
دستورالعمل شیوه اصلاحات لازم در مدارک تحصیلی :

شیوه نیم سالی واحدی ( بخشنامه 1 710 )
شیوه سالی واحدی بخشنامه 1 3 - اصلاح نمره در لیست دبیر ۷ 10 )
دوره پیش دانشگاهی ( بخشنامه 10 )
اختیارات کمیسیون خاص ادارات آموزش و پرورش :
چگونگی کمیسیون . اختیارات کمیسیون . نمون برگها . تسری کبر سن متوسطه به کاردانش (متمم اختیارات)