1- شرط قبولی در هر درس این است که باید میانگین نمره سالانه درس (خرداد یا شهریور یا دی) حداقل 10 باشد.

میانگین نمره درس در خرداد = (مستمر اول + 2 برابر پایانی اول + مستمر دوم + 6 برابر پایانی دوم) تقسیم بر 10

میانگین نمره درس در دی یا شهریور(غیر حضوری) = نمره امتحان کتبی

میانگین نمره درس در شهریور(حضوری) = (نمره مستمر + 4 برابر نمره امتحان کتبی) تقسیم بر 5

توجه : در دروس نهایی باید نمره کتبی (پایانی) کمتر از 7 نباشد.

2- شرایط فارغ التحصیلی

الف- کسب حداقل معدل کل 10

ب- کسب نمره قبولی در کلیه دروس دوره 3 ساله متوسطه

تبصره : دانش آموزی که معدل کل وی حداقل 10 باشد، می تواند با کسب حداقل نمره سالانه 7 در 2 درس نهایی و 2 درس غیرنهایی فارغ التحصیل شود.

توجه : نمره قابل محاسبه دروس برای معدل کل ، معدل کتبی و اعمال سوابق در کنکور = آخرین نمره قابل قبول درس

دریافت فایل پاورپوینت