مدیران محترم راهنمای سیستم متوسطه دوم را از اینجا دانلود نموده و نسبت به ارسال فایل از سیستم دانای مدرسه به سامانه امین برای دانش آموزان پایه دهم اقدام نمایند